Opdrachtgevers

Zowel overheidsinstanties als bedrijven en particulieren zijn mijn opdrachtgevers.

Opdrachtgevers

Okamba tolk- en vertaalbureau werkt samen met de volgende opdrachtgevers:

 • Politie
 • Rechtbanken
 • Global Talk
 • Marechaussee
 • Instellingen en Organisaties
 • Acolad
 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Advocaten
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • VluchtelingenWerk Nederland (VVN)
 • GGZ Nederland (GGZ)
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
 • FRONTEX (European Border And Coast Guard): Interpreter & Cultural Mediator
 • AVB

Reviews

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland
De heer Okamba staat vanaf 17 december 2007 bij TVcN ingeschreven als tolk Lingala. Hij heeft deelgenomen aan een uitgebreide selectieprocedure en is daarbij getoetst op taalvaardigheden en sector gerelateerde terminologie. De heer Okamba heeft gedurende deze periode in opdracht van Global Talk alle diensten naar tevredenheid uitgevoerd.

Thessa Kosters  |  Recruitment Specialist
www.globaltalk.nl

LIVEWORDS
We huren dhr. Okamba in als tolk voor o.a. de Raad voor Rechtsbijstand en Politie Nederland. Hierin stelt hij zich altijd professioneel en vakkundig op. We krijgen dan ook goede feedback van de opdrachtgevers waar we mee samenwerken. We blijven in de toekomst graag met dhr. Okamba samenwerken.

Marco Sens
LIVEWORDS
www.livewords.com