Privacy statement

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring van Okamba Tolk-en vertaalbureau, gevestigd aan Aelbert Cuypstraat 10, 7944 CL Meppel

Okamba Tolk-en vertaalbureau verwerkt privacygevoelige persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywet stelt.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Okamba Tolk-en vertaalbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

 • Voor- enachternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onzewebsite
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van eenadvertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel verwerken ik uw persoonsgegevens?

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn op basis van uw toestemming. Ik gebruik deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling te kunnenafhandelen
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnenvoeren
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Om uw gedrag op mijn website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeur

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Okamba Tolk-en vertaalbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Ik houd hiervoor een termijn aan van 3 jaar na de laatste overeenkomst, waarna uw gegevens zullen worden verwijderd. Volgens de wet is het verplicht om de boekhouding 7 jaar te bewaren en eventuele factuurgegevens kunnen dus na 7 jaar verwijderd worden.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een mail te sturen naar info@okamba.nl

Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden

Okamba Tolk-en vertaalbureau verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzingen Privacybeleid

Mochten er wijzigingen zijn in het privacybeleid van Okamba Tolk-en vertaalbureau zal een vernieuwde privacyverklaring op mijn website worden geplaatst.

Cookieverklaring

Okamba.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.